„Zwiększamy kwalifikacje na rzecz aktywnej integracji”! Wsparcie społeczne i zawodowe mieszkańców powiatu ostrołęckiego. Powiat ostrołęcki – Mazowieckie

Tytuł projektu: „Zwiększamy kwalifikacje na rzecz aktywnej integracji”! Wsparcie społeczne i zawodowe mieszkańców powiatu ostrołęckiego.

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat ostrołęcki

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-189/11-00

 

Suma dofinansowania: 49735

Dofinansowanie UE: 42274,75

 

Nazwa beneficjenta: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c.

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/28/2012

 

zduńska wola mapa, w austrii, umowa zlecenia a fundusz pracy, mz forma, co oznacza wpis w książeczce wojskowej obronność 90

yyyyy

 

Shopping cart

close