Zostań Opiekunem Osób Starszych. Szkolenia dla zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia mieszkańców powiatu łaskiego Powiat łaski – Łódzkie

Tytuł projektu: Zostań Opiekunem Osób Starszych. Szkolenia dla zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia mieszkańców powiatu łaskiego

Miejsce:

Łódzkie

Powiat łaski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-135/11-00

 

Suma dofinansowania: 43085

Dofinansowanie UE: 36622,25

 

Nazwa beneficjenta: Ośrodek Kształcenia Kursowego „GLOB” s.c. Grażyna Marszałek, Edward Marszałek

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/7/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012

 

rzeszowska spółdzielnia mieszkaniowa, zasady kultury osobistej, lockdown do 18 kwietnia, rduch-borek, dania wjazd, lepiej myslec niz nie, mapa warmi i mazur, list motywacyjny wychowawca w domu dziecka, przykłady szacunku, mg na promile kalkulator

yyyyy

 

Shopping cart

close