Zintegrowani żyją lepiej-inicjatywa partnerska Stowarzyszenia i Szkoły na rzecz aktywnej integracji Powiat lubelski – Lubelskie

Tytuł projektu: Zintegrowani żyją lepiej-inicjatywa partnerska Stowarzyszenia i Szkoły na rzecz aktywnej integracji

Miejsce:

Lubelskie

Powiat lubelski

Garbów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-049/09-02

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Leśce

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

 

tebukonazol etykieta, msz ukraina, odlewnia żeliwa wulkan, zwolnienie lekarskie a praca, zstia, pytania po angielsku na rozmowie, nowy sącz – mapa, po maturze, przesyłam w załączniku po angielsku, test na koronawirusa przed wyjazdem za granicę, dozwolona prędkość na autostradzie

yyyyy

 

Shopping cart

close