Zielone światło – aktywizacja i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pleszewskim Powiat pleszewski – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Zielone światło – aktywizacja i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pleszewskim

Miejsce:

Wielkopolskie

Powiat pleszewski

Pleszew

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-30-054/10-00

 

Suma dofinansowania: 8325

Dofinansowanie UE: 7076,25

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1/10/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011

 

sosnowiecki szpital miejski, lojalność wobec pracodawcy, wymien trzy czynniki ktore twoim zdaniem w najwiekszym stopniu, centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków

yyyyy

 

Shopping cart

close