Zdobywamy nowe umiejętności Powiat oleski – Opolskie

Tytuł projektu: Zdobywamy nowe umiejętności

Miejsce:

Opolskie

Powiat oleski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-16-028/10-00

 

Suma dofinansowania: 49660

Dofinansowanie UE: 42211

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „PRO PAROCHIA” na rzecz odnowy i rozwoju Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej koło Olesna z siedzibą w Wysokiej

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

 

liczba osob zaszczepionych w polsce, zmiana adresu zameldowania, pulso care co to jest, minister s, rumunia bezpieczeństwo, wniosek o urlop na zadanie, medyk terespol, prokuratura rejonowa sochaczew, wjazd do litwy, kinaza

yyyyy

 

Shopping cart

close