Zawsze młodzi Powiat sochaczewski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Zawsze młodzi

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat sochaczewski

Iłów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-293/10-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Caritas Diecezji Łowickiej

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: Kościół Katolicki

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

 

mapa po niemiecku, cv prezentacja, multisport pakiety, nowe rogozno

yyyyy

 

Shopping cart

close