Zarządzanie organizacją w obliczu dynamicznie zmieniających się uwarunkowań gospodarczych – Mazowieckie

Tytuł projektu: Zarządzanie organizacją w obliczu dynamicznie zmieniających się uwarunkowań gospodarczych

Miejsce:

Mazowieckie

 

Numer umowy: POKL.08.01.01-14-679/09-02

 

Suma dofinansowania: 413650

Dofinansowanie UE: 351602,5

 

Nazwa beneficjenta: Beata Stępniak-Furkałowska MERITUM CONSULTING Beata Stępniak-Furkałowska

Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 2/3/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

 

zatrudnienie na umowę zlecenie, kiedy dowód osobisty do odbioru, nowe obostrzenie, zdapne, wzory świadectw szkolnych z 1991 roku, dzień dzikiej przyrody, co to są dane kontaktowe, za co można dostać 15 lat więzienia, dystans do siebie cytaty, kiedy można wyrobić dowód osobisty

yyyyy

 

Shopping cart

close