ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE „OD GAZETKI DO GAZETY” Powiat grudziądzki – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE „OD GAZETKI DO GAZETY”

Miejsce:

Kujawsko-pomorskie

Powiat grudziądzki

Świecie nad Osą

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-04-269/10-00

 

Suma dofinansowania: 49878

Dofinansowanie UE: 42396,3

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi w Linowie

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

 

stan cywilny wolna, podziękowania dla kolegów z pracy, fajny profil, nic w przestrzeni, zyciorys po ang, do kiedy sa drwale, krs-w20, wniosek wzór pisma urzędowego, rasa rw, umowa o prace, przekroczenie granicy polska niemcy, termdach, koronawirus wynik pozytywny, promieniowanie nad polska

yyyyy

 

Shopping cart

close