ZAINWESTUJ W SWOJĄ WIEDZĘ Powiat chrzanowski – Małopolskie

Tytuł projektu: ZAINWESTUJ W SWOJĄ WIEDZĘ

Miejsce:

Małopolskie

Powiat chrzanowski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-12-129/08-01

 

Suma dofinansowania: 49307

Dofinansowanie UE: 41910,95

 

Nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: uczelnia wyższa

 

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

 

jak złożyć wniosek o paszport dla dziecka, mapy powiat bielski, obostrzenia dla kierowców, łaszczów mapa

yyyyy

 

Shopping cart

close