ZAINWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ – wsparcie osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobre Powiat radziejowski – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: ZAINWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ – wsparcie osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobre

Miejsce:

Kujawsko-pomorskie

Powiat radziejowski

Dobre

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-04-283/10-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Dobre

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011

 

kiedy lekarz może nie dopuścić do pracy, polish driving license, witam panie, nostalgista, premie świąteczne w budżetówce 2021, synthos dwory, to jest moje

yyyyy

 

Shopping cart

close