Zabłudowskie tradycyjne smaki i artystyczne rzemiosła Powiat białostocki – Podlaskie

Tytuł projektu: Zabłudowskie tradycyjne smaki i artystyczne rzemiosła

Miejsce:

Podlaskie

Powiat białostocki

Zabłudów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-20-154/10-00

 

Suma dofinansowania: 49805

Dofinansowanie UE: 42334,25

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „Barwa”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/6/2011

 

kwarantanna dla wracających z chorwacji, nowe wyzwania, ile testów wykonano, prosty język, cymbalista, 1 listopada wolne od pracy, rekrutacja do liceum 2019/20, kamienny potok, baza pesel, 300+ komu przysługuje, kwalifikacje wojskowe

yyyyy

 

Shopping cart

close