Wykluczeniu mówimy – NIE Powiat radzyński – Lubelskie

Tytuł projektu: Wykluczeniu mówimy – NIE

Miejsce:

Lubelskie

Powiat radzyński

Kąkolewnica Wschodnia

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-277/10-01

 

Suma dofinansowania: 49235

Dofinansowanie UE: 41849,75

 

Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

 

3 maja czy można pracować, mokrzyszów, empatia 500+ na pierwsze dziecko wnioski, czy umowa zlecenie wlicza się do lat pracy 2020, 22 560 88 89, kwarantanna nowe zasady 9 luty, np3, dylmex, wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego rtv, poprzedniej, jacker, pup żuromin, słabe i mocne strony rozmowa kwalifikacyjna, słowa mają moc, podróż na cypr, obostrzenia w polsce 17.03, wertykalne farmy

yyyyy

 

Shopping cart

close