Wyjść z domu-najważniejszy pierwszy krok Powiat suwalski – Podlaskie

Tytuł projektu: Wyjść z domu-najważniejszy pierwszy krok

Miejsce:

Podlaskie

Powiat suwalski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-20-071/09-01

 

Suma dofinansowania: 36572

Dofinansowanie UE: 31086,2

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2010

 

ergonomia pracy przy komputerze, pensja nauczyciela stażysty, rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych, urlop okolicznościowy kp, sdip kzkgop, szpital wam lodz

yyyyy

 

Shopping cart

close