Wyginaj śmiało ciało – integracyjne warsztaty taneczno-wokalne dla mieszkańców Gubina Powiat krośnieński – Lubuskie

Tytuł projektu: Wyginaj śmiało ciało – integracyjne warsztaty taneczno-wokalne dla mieszkańców Gubina

Miejsce:

Lubuskie

Powiat krośnieński

Gubin – miasto

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-08-012/08-01

 

Suma dofinansowania: 43324

Dofinansowanie UE: 36825,4

 

Nazwa beneficjenta: Fundacja „Fara Gubińska-Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: fundacja

 

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/15/2010

 

morąg, ostródzki, warmińsko-mazurskie, 3 maja czy wolny od pracy, tablice harta, jakie studia po geografii, metalko, cytaty o siłę i wytrwałości, wniosek do komornika, wnshid

yyyyy

 

Shopping cart

close