www.języki obce znamy.pl Powiat siedlecki – Mazowieckie

Tytuł projektu: www.języki obce znamy.pl

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat siedlecki

Zbuczyn

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-149/08-01

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Nadzieja”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011

 

zamość miasto, nowy lad wnioski, powiadomienie pracodawcy o zwolnieniu lekarskim, zdjecie do, nfośigw warszawa

yyyyy

 

Shopping cart

close