Wspólnie uczmy się pierwszej pomocy Powiat iławski – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: Wspólnie uczmy się pierwszej pomocy

Miejsce:

Warmińsko-mazurskie

Powiat iławski

Kisielice

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-28-385/08-00

 

Suma dofinansowania: 47080

Dofinansowanie UE: 40018

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Kisielice/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/1/2009

 

wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2022, rodzinne na dziecko 2018, zmiany w rządzie 2021, interpretacja gestów dłoni, kto chce szuka sposobu kto nie chce szuka powodu, orange światłowód wrocław, zastrzeż dowód osobisty

yyyyy

 

Shopping cart

close