Wspólnie działamy – Dożynki Gminne 2009 Powiat brzeziński – Łódzkie

Tytuł projektu: Wspólnie działamy – Dożynki Gminne 2009

Miejsce:

Łódzkie

Powiat brzeziński

Jeżów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-098/09-00

 

Suma dofinansowania: 40000

Dofinansowanie UE: 34000

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Jeżów

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

 

prośba o udzielenie urlopu bezpłatnego, certyfikaty z angielskiego rodzaje, szczepionka memy, szwajcaria mapa, kabanos puławy, ostrowskiego 34, wniosek o zbyciu auta, francuski osoby, milex dobrzyków

yyyyy

 

Shopping cart

close