Wspólne kolędowanie w Ozorkowie Powiat zgierski – Łódzkie

Tytuł projektu: Wspólne kolędowanie w Ozorkowie

Miejsce:

Łódzkie

Powiat zgierski

Ozorków – miasto

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-273/09-02

 

Suma dofinansowania: 47220

Dofinansowanie UE: 40137

 

Nazwa beneficjenta: Miasto Ozorków

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

 

gumet, dentim katowice, kiedy brexit data, wydłużenie czasu pracy kierowcy, prawda czy wyzwanie przykładowe pytania

yyyyy

 

Shopping cart

close