Wspólna sprawa Powiat pszczyński – Śląskie

Tytuł projektu: Wspólna sprawa

Miejsce:

Śląskie

Powiat pszczyński

Miedźna

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-040/08-02

 

Suma dofinansowania: 48607

Dofinansowanie UE: 41315,95

 

Nazwa beneficjenta: Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 2/2/2009

Data zakończenia realizacji: 5/29/2009

 

trasy rowerowe gdynia, wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2018, zasiłek pielęgnacyjny dla kogo, sanktuarium sw walentego w bieruniu

yyyyy

 

Shopping cart

close