Wspólna praca w naszej integracji wieś wzbogaca Powiat zduńskowolski – Łódzkie

Tytuł projektu: Wspólna praca w naszej integracji wieś wzbogaca

Miejsce:

Łódzkie

Powiat zduńskowolski

Szadek

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-176/09-00

 

Suma dofinansowania: 38090

Dofinansowanie UE: 32376,5

 

Nazwa beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Choszczewie

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010

 

z niemiec czy z niemczech, kompozycja listu, krótka rymowanka krzyżówka, vinkon, gdzie na tanie wakacje, czy można wyjechać do chorwacji, 4 wojskowy szpital kliniczny, it comp, umowa na czas nieokreślony zalety

yyyyy

 

Shopping cart

close