Wspólna Inicjatywa naszą szansą. Powiat rycki – Lubelskie

Tytuł projektu: Wspólna Inicjatywa naszą szansą.

Miejsce:

Lubelskie

Powiat rycki

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-126/09-01

 

Suma dofinansowania: 12495

Dofinansowanie UE: 10620,75

 

Nazwa beneficjenta: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

 

żory kleszczówka, lumel sa, jak złożyć wniosek o 500+, jak napisać życiorys do szkoły, lista do obejrzenia, selvita sa, jak wejść na instagrama, l4 a koniec umowy na czas określony, mapa amsterdam

yyyyy

 

Shopping cart

close