Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością – szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. mazowieckiego – Mazowieckie

Tytuł projektu: Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością – szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. mazowieckiego

Miejsce:

Mazowieckie

 

Numer umowy: POKL.08.01.01-14-205/08-02

 

Suma dofinansowania: 821988

Dofinansowanie UE: 698689,8

 

Nazwa beneficjenta: Paweł Zając Centrum Promocji Biznesu

Temat: 64 Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój systemów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje i przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010

 

nazwa rejestru i numer pod którym jest zarejestrowany podmiot, dryzjer, gólcz i synowie, minister edukacji i nauki, jaki dochod do dodatku oslonowego brutto czy netto, legitymacja online, termination of employment contract, wróżka białe błota

yyyyy

 

Shopping cart

close