Wsparcie poprzez szkolenia i doradztwo zawodowe Łosickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu ludności z obszarów wiejskich powiatu łosickiego Powiat łosicki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Wsparcie poprzez szkolenia i doradztwo zawodowe Łosickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu ludności z obszarów wiejskich powiatu łosickiego

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat łosicki

Łosice

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-072/10-00

 

Suma dofinansowania: 49990

Dofinansowanie UE: 42491,5

 

Nazwa beneficjenta: Łosickie Stowarzyszenie Informacji Społecznej

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

 

kto sporządza protokół powypadkowy, jak mi sie nie chce, cyfra.eu, ile godzin ma etat, dzień samorządu terytorialnego

yyyyy

 

Shopping cart

close