Własna firma i rękodzieło – to da się połączyć! Powiat otwocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Własna firma i rękodzieło – to da się połączyć!

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat otwocki

Karczew

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-004/11-00

 

Suma dofinansowania: 43300

Dofinansowanie UE: 36805

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Karczew/Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012

 

www.pulsocare.mz.gov.pl, podchwytliwe pytania na tak i nie, lunch box przepisy, nie zależnie

yyyyy

 

Shopping cart

close