Wieś niekoniecznie nudna Powiat średzki – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Wieś niekoniecznie nudna

Miejsce:

Wielkopolskie

Powiat średzki

Nowe Miasto nad Wartą

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-30-020/09-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Klęce

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: organizacja społeczna oddzielnie nie wymieniona

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010

 

obostrzenia w hiszpani, czy podczas rehabilitacji należy się l4, rezygnacja ze stażu z przyczyn osobistych, katarzyna frydrych sędzia, przełożonego

yyyyy

 

Shopping cart

close