Wieczór sobótkowy Powiat opoczyński – Łódzkie

Tytuł projektu: Wieczór sobótkowy

Miejsce:

Łódzkie

Powiat opoczyński

Sławno

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-069/09-00

 

Suma dofinansowania: 34593

Dofinansowanie UE: 29404,05

 

Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 7/8/2009

Data zakończenia realizacji: 8/25/2009

 

terminal sławków, szkola do hymnu, ile godzin tygodniowo, dni okresu, parafia św jakuba w skaryszewie

yyyyy

 

Shopping cart

close