Wdzięk i Czar Kobiety – warsztaty inspiracji artystycznych Powiat wodzisławski – Śląskie

Tytuł projektu: Wdzięk i Czar Kobiety – warsztaty inspiracji artystycznych

Miejsce:

Śląskie

Powiat wodzisławski

Marklowice

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-353/09-01

 

Suma dofinansowania: 49900

Dofinansowanie UE: 42415

 

Nazwa beneficjenta: Wodzisławskie Centrum Kultury

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

 

cejsi car, tuli luli olsztyn, standard wcag 2.1, wspólnoty mieszkaniowe gaz, world acoustic group, baza amerykańska w polsce, numer kwarantanny

yyyyy

 

Shopping cart

close