Warto chcieć – Wiejska Akademia Muzyczna Powiat międzyrzecki – Lubuskie

Tytuł projektu: Warto chcieć – Wiejska Akademia Muzyczna

Miejsce:

Lubuskie

Powiat międzyrzecki

Bledzew

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-08-021/09-01

 

Suma dofinansowania: 48350

Dofinansowanie UE: 41097,5

 

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Śpiewacze O Sole Mio

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 8/3/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010

 

strzeżewo, dziecko z mamą, wolne dni 2021 kalendarz, różowa wstążka symbol, cechy psychiczne

yyyyy

 

Shopping cart

close