Warsztaty twórczo – poznawcze osób niepełnosprawnych Powiat sokołowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Warsztaty twórczo – poznawcze osób niepełnosprawnych

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat sokołowski

Jabłonna Lacka

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-256/11-01

 

Suma dofinansowania: 49950

Dofinansowanie UE: 42457,5

 

Nazwa beneficjenta: Powiat Sokołowski / Dom Pomocy Społecznej w Wirowie

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

 

jak poradzić sobie z zazdrością, szanowna pani/panie, stobierna mapa, maps bydgoszcz

yyyyy

 

Shopping cart

close