Warsztaty artystyczne Powiat otwocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Warsztaty artystyczne

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat otwocki

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-074/09-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Ludowe Towarzystwo Naukowo Kulturalne

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010

 

zarząd melioracji rzeszów, obostrzenia od 1 grudnia 2021 gov, czerwona strefa zasady, multi kulti, potocznie o zabawnej sytuacji, rejestracja na wybory, górkło, lipce reymontowskie muzeum, uzupełnienie wniosku wzór, wilkówka, nalezy spozyc do, prądy w głowie

yyyyy

 

Shopping cart

close