WALCZYMY Z WYKLUCZENIEM W GMINIE SKRWILNO Powiat rypiński – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: WALCZYMY Z WYKLUCZENIEM W GMINIE SKRWILNO

Miejsce:

Kujawsko-pomorskie

Powiat rypiński

Skrwilno

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-04-241/10-00

 

Suma dofinansowania: 49930

Dofinansowanie UE: 42440,5

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

 

łodź fabryczna, włochy czy trzeba testy, agn, obostrzenia po 10 stycznia

yyyyy

 

Shopping cart

close