Wakacje moich marzeń Powiat opoczyński – Łódzkie

Tytuł projektu: Wakacje moich marzeń

Miejsce:

Łódzkie

Powiat opoczyński

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-202/08-00

 

Suma dofinansowania: 49980

Dofinansowanie UE: 42483

 

Nazwa beneficjenta: Opoczyński Terenowy Oddział Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

 

harmonogram powrotu do szkół, multsport, kraje spoza strefy schengen, segi at, czy polska i ukraina jednym państwem, polskie patenty wynalazki, abk umed, jaki jest okres wypowiedzenia, podroz do turcji

yyyyy

 

Shopping cart

close