W Studziance jedzenie jest jak w bajce Powiat bialski – Lubelskie

Tytuł projektu: W Studziance jedzenie jest jak w bajce

Miejsce:

Lubelskie

Powiat bialski

Łomazy

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-328/09-00

 

Suma dofinansowania: 45431

Dofinansowanie UE: 38616,35

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

 

ptacuj pl, metaltechnica, plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022, przekraczanie granic

yyyyy

 

Shopping cart

close