W drogę do sukcesu – rozwój aktywnej integracji w powiecie śremskim Powiat śremski – Wielkopolskie

Tytuł projektu: W drogę do sukcesu – rozwój aktywnej integracji w powiecie śremskim

Miejsce:

Wielkopolskie

Powiat śremski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-30-074/08-04

 

Suma dofinansowania: 47330

Dofinansowanie UE: 40230,5

 

Nazwa beneficjenta: Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o. o.

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010

 

szkoła podstawowa nr 3 olkusz, obostrzenia dla szkół, gov salmonella kinder, kiedy jesień

yyyyy

 

Shopping cart

close