Trener fitness – Aktywizacja zawodowa i społeczna w gminie Mosina Powiat poznański – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Trener fitness – Aktywizacja zawodowa i społeczna w gminie Mosina

Miejsce:

Wielkopolskie

Powiat poznański

Mosina

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-30-093/08-00

 

Suma dofinansowania: 35680

Dofinansowanie UE: 30328

 

Nazwa beneficjenta: Agencja Szkoleniowa ASK.pl Agnieszka Kiełbik

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

 

po jakim czasie zrobić test covid, nowe decyzje obostrzenia, gmina książki, urlop wychowawczy co to, przybyłowice, przerwa w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy, prezes po angielsku, dni urlopu 2019, nethansa, apostille, prędkości pojazdów, gmina lutocin, kim być w przyszłości

yyyyy

 

Shopping cart

close