Tradycje integrują społeczność wiejską Powiat radziejowski – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: Tradycje integrują społeczność wiejską

Miejsce:

Kujawsko-pomorskie

Powiat radziejowski

Dobre

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-04-204/10-00

 

Suma dofinansowania: 38675

Dofinansowanie UE: 32873,75

 

Nazwa beneficjenta: Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

 

zsz męcinka, stricte co to znaczy, plan nawożenia azotem wzór, polsko białoruska granica o co chodzi, gmina borowie, do norwegii, jakie drogi zostaną oddane w 2021, jak pokonac lęk, służba celno-skarbowa

yyyyy

 

Shopping cart

close