Tradycja integruje – festyn plenerowy w ramach dożynek spalskich Powiat tomaszowski – Łódzkie

Tytuł projektu: Tradycja integruje – festyn plenerowy w ramach dożynek spalskich

Miejsce:

Łódzkie

Powiat tomaszowski

Inowłódz

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-281/09-01

 

Suma dofinansowania: 49790

Dofinansowanie UE: 42321,5

 

Nazwa beneficjenta: Powiat Tomaszowski

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

 

Data rozpoczęcia realizacji: 8/18/2009

Data zakończenia realizacji: 10/20/2009

 

najbardziej stresujace zawody, krzysztof drzewiecki, stocklots, ursus 45, kartka pożegnalna z pracy, jak opanować emocje, 3 stopien crp, ewidencja producentów rolnych wyszukiwarka, system 4 brygadowy 12 godzinny, fala park, centra badawczo rozwojowe, urząd pracy w świnoujściu

yyyyy

 

Shopping cart

close