taniec łączy pokolenia Powiat węgrowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: taniec łączy pokolenia

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat węgrowski

Korytnica

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-062/09-01

 

Suma dofinansowania: 38150

Dofinansowanie UE: 32427,5

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Korytnica/Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/15/2010

Data zakończenia realizacji: 12/15/2010

 

podkarpacie koronawirus, szoop podlaskie, mieszkanie bez wkładu własnego ustawa, pulsoksymetr szpitalny, zmiany covidowe od 28 marca, wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, szpital nr 2 rzeszów

yyyyy

 

Shopping cart

close