Szkoła Młodych Liderów Powiat białostocki – Podlaskie

Tytuł projektu: Szkoła Młodych Liderów

Miejsce:

Podlaskie

Powiat białostocki

Zawady

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-20-089/09-00

 

Suma dofinansowania: 9503

Dofinansowanie UE: 8077,55

 

Nazwa beneficjenta: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/10/2009

Data zakończenia realizacji: 10/30/2009

 

chce mi się, obostrzenia grecja maj 2022, stres jak sobie radzić, jak zostać brokerem, covid rysunek, załubice stare, lockdown obiekty sportowe, dotacje 2014 2020, górczewska 82 szczepienia, po ilu latach pracy emerytura, wniosek do krrit o umorzenie zaległości wzór, torus gorlice, adamus sa, czas pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 2021, z biegiem czasu po angielsku, john deere cts, kiedy okres, umowa starannego działania, wkśir, wskaźnik g

yyyyy

 

Shopping cart

close