SZANSA NA LEPSZE JUTRO DLA ŚRODOWISKA ZWIĄZANEGO Z OSOBAMI Z AUTYZMEM Powiat włocławski – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: SZANSA NA LEPSZE JUTRO DLA ŚRODOWISKA ZWIĄZANEGO Z OSOBAMI Z AUTYZMEM

Miejsce:

Kujawsko-pomorskie

Powiat włocławski

Lubień Kujawski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-04-168/10-00

 

Suma dofinansowania: 3911,04

Dofinansowanie UE: 3324,38

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspomagania Rodzin Osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju „Popatrz na mnie”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011

 

izolacja od 15 lutego, czy dzień wolny za oddanie krwi jest płatny, texicana, zwolnienie z zus dla samozatrudnionych 2021, jak przedłużyć profil zaufany, nabycie auta, ukraińska cyrylica, brak checi, tworzenie grup producentów i organizacji producentów, typy bezrobocia

yyyyy

 

Shopping cart

close