Święto plonów okazją do integracji Powiat opoczyński – Łódzkie

Tytuł projektu: Święto plonów okazją do integracji

Miejsce:

Łódzkie

Powiat opoczyński

Mniszków

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-268/08-00

 

Suma dofinansowania: 49950

Dofinansowanie UE: 42457,5

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Mniszków

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 8/3/2009

Data zakończenia realizacji: 9/14/2009

 

kreator sportowych emocji, podatki 12 procent, środki gaśnicze, wscieklizna mazowsze, definicja mobbingu

yyyyy

 

Shopping cart

close