Świąteczna Integracja Powiat zgierski – Łódzkie

Tytuł projektu: Świąteczna Integracja

Miejsce:

Łódzkie

Powiat zgierski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-255/09-01

 

Suma dofinansowania: 41646

Dofinansowanie UE: 35399,1

 

Nazwa beneficjenta: Fundacja Ekologiczna „Miasto – Ogród Sokolniki”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: fundacja

 

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2010

 

po jakim czasie objawy koronawirusa, чи можна працювати коли чекаєш на карту побиту, do kiedy wniosek o dopłaty bezpośrednie 2022, 300 plus od jakiego wieku, fundusze europejskie 2021 2027, witam cie w polsce tekst, antropologie

yyyyy

 

Shopping cart

close