Studia, czy praca? Powiat białobrzeski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Studia, czy praca?

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat białobrzeski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-078/11-00

 

Suma dofinansowania: 49960

Dofinansowanie UE: 42466

 

Nazwa beneficjenta: Fundacja „Bliżej siebie”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: fundacja

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

 

energo eko plus, puest, korona niemcy, izolacja zasady, jonatan bielsko, wjazd do słowacji, średnie ceny ziemi gus, koronawirus prognozy 2021, obostrzenia 26 czerwca, nadążyć, gdzie się składa wniosek o dowód osobisty, fundusz kompensacyjny szczepienia, react ue, przywileje honorowych dawców krwi

yyyyy

 

Shopping cart

close