STOP dla wykluczenia kobiet- warsztaty jurajskie Powiat częstochowski – Śląskie

Tytuł projektu: STOP dla wykluczenia kobiet- warsztaty jurajskie

Miejsce:

Śląskie

Powiat częstochowski

Przyrów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-015/08-00

 

Suma dofinansowania: 16216,67

Dofinansowanie UE: 13784,17

 

Nazwa beneficjenta: Śląska Izba Rolnicza w Katowicach

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: samorząd gospodarczy i zawodowy

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/26/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2008

 

kradzież dowodu osobistego, najważniejsze wartości w pracy, przykładem akcji charytatywnej może być, dwg design, przykładowa rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko księgowej, prokliencki, kiedy trzynastki 2021, cytat wiara w siebie, wirtualne wiadomości, akademia sztuk pięknych kraków, przykuć uwagę, starogardzkie centrum kultury, z poważaniem mail, potrącenia z wynagrodzenia za pracę przykłady, przymusowy pobór do wojska to, gimnazjum nr 11 w jaworznie, konstanty szułdrzyński lekarz, gamon trucks, urząd miasta akt urodzenia, szpital miejski siemianowice

yyyyy

 

Shopping cart

close