„Sportowa integracja młodzieży ZSB” Powiat radomski – Mazowieckie

Tytuł projektu: „Sportowa integracja młodzieży ZSB”

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat radomski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-276/10-00

 

Suma dofinansowania: 43383

Dofinansowanie UE: 36875,55

 

Nazwa beneficjenta: Krajowe Stowarzyszenie Nauczycieli-Doradców Metodycznych „DORMET”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011

 

kondolencje po stracie dziecka, bon turystyczny – aktywacja, umowa zlecenia a okres wypowiedzenia, małgorzata skowron

yyyyy

 

Shopping cart

close