Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Rossosz z Organizacjami Pozarządowymi Powiat bialski – Lubelskie

Tytuł projektu: Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Rossosz z Organizacjami Pozarządowymi

Miejsce:

Lubelskie

Powiat bialski

Rossosz

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-311/09-00

 

Suma dofinansowania: 48670

Dofinansowanie UE: 41369,5

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Rossosz

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011

 

operator wprowadzania danych praca zdalna w domu, wiem co, kompetencje kluczowe w przedszkolu, darmowa aplikacja do nauki angielskiego, ctr partner, dopłaty do krów, czarna pszczoła owad, mapa ostrzezen pogodowych

yyyyy

 

Shopping cart

close