Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Drelów z Organizacjami Pozarządowymi Powiat bialski – Lubelskie

Tytuł projektu: Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Drelów z Organizacjami Pozarządowymi

Miejsce:

Lubelskie

Powiat bialski

Drelów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-306/09-00

 

Suma dofinansowania: 49970

Dofinansowanie UE: 42474,5

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Drelów

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011

 

powiatowy urząd pracy głogów, gwarantowany kredyt mieszkaniowy, umowa zlecenie i umowa o pracę u innego pracodawcy, mail do klienta wzór, mrz, kempski, deprymować, koronawirus 20 października 2020, rozwiązanie umowy o pracę z powodu likwidacji zakładu pracy wzór, notatka służbowa konsekwencje, czy dostanę się na studia, cena ziemi rolnej mazowieckie 2021, readaptacja, jak zacząć rozmowe

yyyyy

 

Shopping cart

close