Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Bełżyce z Organizacjami Pozarządowymi Powiat lubelski – Lubelskie

Tytuł projektu: Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Bełżyce z Organizacjami Pozarządowymi

Miejsce:

Lubelskie

Powiat lubelski

Bełżyce

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-015/10-00

 

Suma dofinansowania: 40730

Dofinansowanie UE: 34620,5

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Bełżyce

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011

 

generalizujesz, co się wlicza do lat pracy, czarnogóra obostrzenia dla turystów, konsjeż, cytat o czekaniu, www.gov.pl szczepimy się, filologia angielska czy warto, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku wzór, porady na stres

yyyyy

 

Shopping cart

close