Skuteczne NGO – program współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Wisznice Powiat bialski – Lubelskie

Tytuł projektu: Skuteczne NGO – program współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Wisznice

Miejsce:

Lubelskie

Powiat bialski

Wisznice

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-134/09-01

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Wisznice

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

 

kiedy trzynastka dla emerytów w 2021, wniosek o urlop ojcowski, kiedy była konstytucja 3 maja, studia podyplomowe 2019 zmiany, bezrobocie luty, szkoly 10 stycznia, brak obowiązku noszenia maseczek

yyyyy

 

Shopping cart

close