Skuteczne instytucje – bezpieczna rodzina. Rozwój wiedzy, umiejętności i współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Babice. Powiat chrzanowski – Małopolskie

Tytuł projektu: Skuteczne instytucje – bezpieczna rodzina. Rozwój wiedzy, umiejętności i współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Babice.

Miejsce:

Małopolskie

Powiat chrzanowski

Babice

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-12-156/11-02

 

Suma dofinansowania: 49983

Dofinansowanie UE: 42485,55

 

Nazwa beneficjenta: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: fundacja

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012

 

badania na nosicielstwo, bad salzuflen, wynik nierozstrzygający covid a kwarantanna, ważność certyfikatu covid we włoszech, waloryzacja rent i emerytur w 2018 r. będą podwyżki świadczeń, wystąpienie premiera 11.01, flegmatyk choleryk sangwinik melancholik

yyyyy

 

Shopping cart

close